Om

BibStat er utviklet av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Kontaktperson: Trygve Kikut.

Regionsansvar

Agder – Leon Bang-Hetlevik
Nordland – Kjell Gunnar Nilsen
Rogaland – Bjørn Kjetil Fredriksen
Trøndelag – Bjørnar Skjesol
Vestfold og Telemark – Trygve Kikut
VestlandAnja Angelskår Mjelde

Kilder til statistikken i BibStat

Norske folkebibliotek 1993 : med bibliotekstatistikken 1992

Norske folkebibliotek 1994 : med bibliotekstatistikken 1993

Norske folkebibliotek 1995 : med bibliotekstatistikken 1994

Norske folkebibliotek 1996 : med bibliotekstatistikken 1995

Norske folkebibliotek 1997 : med bibliotekstatistikken 1996

Norske folkebibliotek 1998 : med bibliotekstatistikken 1997

Norske folkebibliotek 1999 : med bibliotekstatistikken 1998

Bibliotek 2000 : med bibliotekstatistikken 1999

Bibliotek 2001 : med bibliotekstatistikken 2000

Bibliotek 2002 : med bibliotekstatistikken 2001

Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2002

Statistikk for bibliotek og museum 2003

Statistikk for bibliotek og museum 2004

Historisk statistikk for folkebibliotek 2005 – 2012 Rådata

Historisk statistikk for folkebibliotek 2013 Rådata
2013-rådataen har gått tapt, men et ikke-kvalitetsikret “eksemplar” her gjenfunnet og publisert i BibStat.

Historisk statistikk for folkebibliotek 2014 Rådata

Historisk statistikk for folkebibliotek 2015 Rådata

Historisk statistikk for folkebibliotek 2016 Rådata

Historisk statistikk for folkebibliotek 2017 Rådata

Historisk statistikk for folkebibliotek 2018 Rådata

Historisk statistikk for folkebibliotek 2019 Rådata

+Diverse statistikk fra ulike leverandører av digitale innholdstjenester. (Under utvikling)