Endringslogg for BibStat

3. oktober 2023
Resultatboks for “Andel e-lån” og “Nedlastede medier” lagt til under resultatsiden.

19. juli 2023
Offisielle tall for folkebibliotek-statistikken 2022 lastet opp.

25. juni 2023
Pålogging til digital statistikk klargjort.

28. mars 2023
Foreløpige tall for 2022 oppdatert og sentrale tall sammenlignet med 2021.

22. mars 2023
Foreløpige tall for 2022 lastet inn.

11. august 2022
Eigersund 2021 rettet sum årsverk, fagutdannet bibliotek fra 1 til 3,15.

8. juli 2022
Lagt til kart over kommuner i Norge med; førstegangslån pr innbygger, bestand pr innbygger, besøk pr innbygger, brutto omløpshastighet og selvforsyningsgrad.

17. juni 2022
Midlertidige 2021-tall er erstattet med offisielle og endelige tall far Nasjonalbiblioteket.

27. mai 2022
Mulig å sammenligne netto kr per innbygger brukt til bibliotek per kommune.

10. mai 2022
Statistikkbanken inneholder også “Bøker/dokumenter mottatt” og “Bøker/dokumenter sendt” for hvert enkelt bibliotek.

4. april 2022
BibStat dekker nå alle folkebibliotek i Norge

4. april 2022
Deichmanske bibliotek (Oslo) har blitt med i BibStat

31. mars 2022
Folkebibliotekene i Troms og Finnmark har blitt med i BibStat

18. mars 2022
Uoffisielle 2021-tall lagt inn i BibStat

24. februar 2022
Folkebibliotekene i Innlandet har blitt med i BibStat

8. desember 2021
Mulig å sammenligne enkeltbibliotek med bibliotek av tilsvarende størrelse og fra samme KOSTRA-gruppe

8. november 2021
Folkebibliotekene i Møre og Romsdal har blitt med i BibStat

8. november 2021
Folkebibliotekene i Viken har blitt med i BibStat

6. oktober 2021
2013-rådata for hele landet er lagt inn

6. oktober 2021
Netto omløpshastighet på de ulike fysiske delsamlingene vises nå på resultatsiden

27. september 2021
Brutto omløpshastighet, netto omløpshastighet og selvforsyningsgrad vises nå på resultatsiden.

2. august 2021
De midlertidige 2020-tallene fra fylkesbibliotekene er nå byttet ut med den endelige rådataen fra Nasjonalbiblioteket.

2. juli 2021
Folkebibliotekene i Vestland har blitt med i BibStat

25. juni 2021
Alle bibliotek har fått grafer over bestand, førstegangslån og netto omløpshastighet over tid for delsamlingene, lydbøker, musikk, film, skjønnlitteratur, faglitteratur, samt skjønnlitteratur voksen/barn og faglitteratur voksen/barn.

15. juni 2021
Alle kommuner har blitt tillagt sin aktuelle KOSTRA-gruppe tilbake til og med år 2005. Dette gjør det nå mulig å søke opp alle bibliotek i den enkelte kostragruppe. Søk bør gjøres sammen med årstallsbegresning, da kostragruppene har endret seg i de senere år.

31. mai 2021
Folkebibliotekene i Trøndelag har blitt med i BibStat

27. mai 2021
Folkebibliotekene i Nordland har blitt med i BibStat

6. mai 2021
Nasjonale grafer stopper på siste komplette år og viser ikke lenger et tallmessig ukomplett siste år

3. mai 2021
Alle grafer, søk og resultat peker nå til de nye tabellene etter forrige ukes re-import med kolonnekoder. Presentasjoner i BibStat baserer seg nå kun på rådata levert av bibliotekene, alle kalkulasjoner gjøres i BibStat

26. april 2021
All rådata fra Nasjonalbiblioteket re-importert med kolonnekoder for kvalitetssikring av import

13. april 2021
BibStat flyttet fra bibstat.vtfk.no til bibstat.no

08. mars 2021
Folkebibliotekene i Agder har blitt med i BibStat

06. mars 2021
Folkebibliotekene i Rogaland har blitt med i BibStat

04. januar 2021
PressReader oppdatert med nye variabler

12. november 2020
Andel bøker er lagt til i resultatsiden, tallet viser prosentandelen av det totale førstegangslånet som utgjorde bokutlån.

5. november 2020
Statistikkbanken husker nå søket, du kan returnere til hovedsiden og endre søket fremfor å starte på nytt.

5. november 2020
Resultatsiden med eget “per innbygger”-resultat

5. november 2020
Svalbard fjernet fra statistikken

3. november 2020
Fjernet Arrangementer og Utlåns-resultatene fra resultatsiden

8. oktober 2020
BibStat lansert i beta-versjon