Digitale innholdstjenester

Tilgang til statistikk for digitale innholdstjenester levert av Bibliotek24 krever brukernavn og passord. Tjenesten er under oppbygging og det vil bli lansert gjennom ConsortiaManager når man kan gå inn og søke om tilgang. Tilgang vil bli gitt manuelt og kun til epost-adresser tilknyttet folkebibliotek og/eller offentlige videregående skoler.

Statistikk-tjenesten vil gi innsyn i egen og andres statistikk på lik linje med øvrig bibliotekstatistikk på BibStat.no.

Det er svært viktig at statistikken fra Digitale innholdstjenester ikke deles med utenforstående da den er KUN ment som et styringsverktøy for bibliotekene selv.

Oppdateringsfrekvens: Statistikken oppdateres fortløpende, med litt ulik frekvens. Bibliotek24 oppdaterer tallene fortløpende i takt med at tallene blir levert fra leverandør. Hovedsakelig oppdateres tallene i første halvdel av hver måned.

Registreringsskjema kommer i løpet av våren.