Status statistikk for 2022:
Den uoffisielle folkebibliotekstatikken er importert, men har mangler for Agder, hvor kun besøkstall og regnskapstall er importert. Dette er foreløpig tall som må brukes med forsiktighet. BibStat oppdateres med de endelige og offisielle tallene, når disse er klare fra Nasjonalbiblioteket.

Norske folkebibliotek 2021

Besøkende
(+ 10%)

17 498 563
15 878 143 (2020)

Aktive lånere
(- 1%)

762 683
772 114 (2020)

Førstegangslån
(+ 11%)

12 574 501
11 321 162 (2020)

Nedlastede ebøker/lydbøker
(+ 15%)

1 645 735
1 419 877 (2020)

 

 

Om BibStat

I Statistikkbanken finner du statistikk fra folkebibliotekene i hele landet. Enkelte bibliotek har tall tilbake til 1992 selv om utgangspunktet er rådataen fra Nasjonalbiblioteket, lagt inn nasjonalt fra 2005 og fremover. Dersom feil eller mangler i tallmaterialet i BibStat, er det sannsynlig mangelfull rapportering til Nasjonalbiblioteket som er årsaken. Slike mangler kan forplante seg videre i utregninger (f.eks. omløpshastighet), dersom deler av tallmaterialet til formelen mangler. Ved søk i statistikkbanken er det mulig å klikke på «Detaljer» for å se rådata for aktuelt år og bibliotek. Historiske grafer er tilgjengelige via «Detaljer» og menyen på toppen av siden. Finn ut mer om BibStat