Norske folkebibliotek 2021

Besøkende
(+ 10%)

17 498 563
15 878 143 (2020)

Aktive lånere
(- 1%)

762 683
772 114 (2020)

Førstegangslån
(+ 11%)

12 574 501
11 321 162 (2020)

Nedlastede ebøker/lydbøker
(+ 15%)

1 645 735
1 419 877 (2020)

 

 

Om BibStat

I Statistikkbanken finner du statistikk fra folkebibliotekene i hele landet. Enkelte bibliotek har tall tilbake til 1992 selv om utgangspunktet er rådataen fra Nasjonalbiblioteket, lagt inn nasjonalt fra 2005 og fremover. Dersom feil eller mangler i tallmaterialet i BibStat, er det sannsynlig mangelfull rapportering til Nasjonalbiblioteket som er årsaken. Slike mangler kan forplante seg videre i utregninger (f.eks. omløpshastighet), dersom deler av tallmaterialet til formelen mangler. Ved søk i statistikkbanken er det mulig å klikke på «Detaljer» for å se rådata for aktuelt år og bibliotek. Historiske grafer er tilgjengelige via «Detaljer» og menyen på toppen av siden. Finn ut mer om BibStat