Norske folkebibliotek 2022

Besøkende
(+ 29%)

22 634 629
17 498 563 (2021)

Aktive lånere
(+ 9%)

833 242
762 683 (2021)

Førstegangslån
(+ 2%)

12 849 865
12 574 501 (2021)

Nedlastede ebøker/lydbøker
(- 4%)

1 590 221
1 645 735 (2021)

 

 

Om BibStat

I Statistikkbanken finner du statistikk fra folkebibliotekene i hele landet. Enkelte bibliotek har tall tilbake til 1992 selv om utgangspunktet er rådataen fra Nasjonalbiblioteket, lagt inn nasjonalt fra 2005 og fremover. Dersom feil eller mangler i tallmaterialet i BibStat, er det sannsynlig mangelfull rapportering til Nasjonalbiblioteket som er årsaken. Slike mangler kan forplante seg videre i utregninger (f.eks. omløpshastighet), dersom deler av tallmaterialet til formelen mangler. Ved søk i statistikkbanken er det mulig å klikke på «Detaljer» for å se rådata for aktuelt år og bibliotek. Historiske grafer er tilgjengelige via «Detaljer» og menyen på toppen av siden. Finn ut mer om BibStat