Norske folkebibliotek 2021

2021-tallene på BibStat er uoffisielle og kan bli justert fortløpende, frem til Nasjonalbiblioteket publiserer den offisielle statistikken for folkebibliotekene. De offisielle tallene for 2021 vil i flere tilfeller være noe høyere enn oppgitt på BibStat, da det mangler enkelte tall fra enkelte bibliotek. Spesielt slår dette ut på besøksstatistikken hvor 22 bibliotek tilsvarende 156 481 innbyggere ikke har rapportert besøkstall for 2021. Uoffisielle tall bør brukes med ekstra varsomhet.

Besøkende
(+ 10%)

17 517 123
15 878 143 (2020)

Aktive lånere
(- 1%)

766 240
772 114 (2020)

Førstegangslån
(+ 11%)

12 581 209
11 321 162 (2020)

Nedlastede ebøker/lydbøker
(+ 15%)

1 638 902
1 419 877 (2020)

 

Click here to load this Caspio Online Database.

Om BibStat

I Statistikkbanken finner du statistikk fra folkebibliotekene i hele landet. Enkelte bibliotek har tall tilbake til 1992 selv om utgangspunktet er rådataen fra Nasjonalbiblioteket, lagt inn nasjonalt fra 2005 og fremover. Dersom feil eller mangler i tallmaterialet i BibStat, er det sannsynlig mangelfull rapportering til Nasjonalbiblioteket som er årsaken. Slike mangler kan forplante seg videre i utregninger (f.eks. omløpshastighet), dersom deler av tallmaterialet til formelen mangler. Ved søk i statistikkbanken er det mulig å klikke på «Detaljer» for å se rådata for aktuelt år og bibliotek. Historiske grafer er tilgjengelige via «Detaljer» og menyen på toppen av siden. Finn ut mer om BibStat