Norske folkebibliotek 2020

15 878 143
Besøkende
772 114
Aktive lånere
19 240 991
Fysiske og digitale lån

 

Click here to load this Caspio Online Database.

Om BibStat

I Statistikkbanken finner du primært statistikk fra folkebibliotekene i Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken. Enkelte bibliotek har tall tilbake til 1992, selv om utgangspunktet er rådataen fra Nasjonalbiblioteket lagt inn nasjonalt fra 2005 og fremover. Rådataene for resten av landet er lagt inn for å gjøre det mulig å sammenligne bibliotekene som er med i BibStat opp mot «like» bibliotek i resten av landet, eller landet for øvrig. Dersom feil eller mangler i tallmaterialet i BibStat, er det sannsynlig mangelfull rapportering til Nasjonalbiblioteket som er årsaken. Slike mangler kan forplante seg videre i utregninger (f.eks. omløpshastighet), dersom deler av tallmaterialet til formelen mangler. På alle folkebibliotek med BibStat-deltagende fylkesbibliotek er det mulig å klikke på «Detaljer» for å se rådata for aktuelt år og bibliotek. Historiske grafer er tilgjengelige via «Detaljer» og menyen på toppen av siden. Finn ut mer om BibStat