NB: Alle tall for 2020 blir oppdatert og endelige når Nasjonalbiblioteket har publisert sine rådata for folkebibliotek-statistikken.

 
 

Click here to load this Caspio Online Database.

 

Om BibStat

I Statistikkbanken finner du primært statistikk fra folkebibliotekene i Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark. Enkelte bibliotek har tall tilbake til 1992, selv om utgangspunktet er  rådataen fra Nasjonalbiblioteket lagt inn nasjonalt fra 2005 og fremover, med unntak av 2013 hvor dette materialet mangler. Rådataene for resten av landet er lagt inn for å gjøre det mulig å sammenligne bibliotekene som er med i BibStat opp mot «like» bibliotek i resten av landet, eller landet for øvrig.

Hva som har vært rapportert i den årlige bibliotekstatistikken har variert, alle tall er derfor ikke lagt inn. I stedet er det fokusert på tall som er nødvendige for å få frem ulike indikatorer. Enkelte bibliotek vil kunne ha mangler i noe talldata, men da skal i utgangspunktet også dette tallet aldri ha blitt rapportert inn til Nasjonalbiblioteket. Slike mangler kan forplante seg videre i utregninger (f.eks. omløpshastighet), dersom deler av tallmaterialet til formelen mangler.

På alle folkebibliotek med BibStat-deltagende fylkesbibliotek er det mulig å klikke på «Detaljer» for å se rådata for aktuelt år og bibliotek. Historiske grafer er tilgjengelige via «Detaljer» og menyen på toppen av siden. Finn ut mer om BibStat